Prejsť na obsah

Aktivity pre žiakov

6minút, 8sekúnd
Názov aktivity Popis aktivity Webová stranka Kontaktná osoba
Popularizačné prednášky  v rámci projektu „Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ“ Mgr. Ivana Rigasová
Biologická olympiáda Príprava a realizácia krajských kôl

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc
Deň otvorených dverí Prezentácia výskumu na ÚBEV a možností štúdia spojené s prehliadkou pracovísk doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
Exkurzie Prezentácia pracoviska ÚBEV a popularizačné prednášky doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Noc výskumníka Ukážky vedeckých experimentov, vedeckých hračiek, rozhovory s vedcami doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku Popularizačné prednášky v rámci sprievodných podujatí prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Fyzikálna olympiáda Organizovanie stretnutí žiakov k príprave na krajské kolo FO, kategórií D, C, B
Netradičné fyzikálne merania pre talentovaných žiakov Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach
Partical Physics Masterclasses Žiaci strávia deň na univerzite, kde si vypočujú prednášky, spracúvavajú dáta z reálneho experimentu v CERN a videokonferenčne sa spoja a diskutujú s ostatnými účastníkmi MasterClasses

RNDr. Alexander Dirner, CSc.
SCIENCE on STAGE SLOVAKIA Pripravujeme realizáciu školských výskumných projektov, regionálnych prehliadok Veda na scéne, a účasť najlepších projektov na medzinárodných prehliadkach (Kodaň 2011, Slubice 2013) doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Sciencenet Výjazdy na stredné školy, popularizačné prednášky RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Študijný pobyt žiakov prírodných vied SŠ v CERN v Ženeve Týždňové pobyty s prednáškami, exkurziami a stretnutiami s vedcami v CERNe. Súčasťou projektu boli aj semináre pre účastníkov realizované následne po návšteve CERN. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Talnet International Medzinárodný projekt (v rámci podujatí Mládež v Akcii) zameraný na rozvoj prírodovedne talentovanej mládeže pomocou internetu a ďalších DT doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Turnaj mladých fyzikov (TMF) Experimentálna súťaž v riešení problémov. Príprava družstiev žiakov gymnázií na národné kolo TMF a prípravu na medzinárodné kolo IYPT – sprístupnenie laboratórií, príprava experimentálnych zostáv, odborné konzultácie. Organizovanie regionálnych kôl TMF. doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Deň prednášok pre talentovaných žiakov Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach RNDr. Stela Csachová, PhD.
Geografická olympiáda Organizácia krajského kola GO doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Metodické stretnutie pre prípravu na celoslovenské kolo GO Príprava víťazov krajského kola GO v Košickom kraji na celoslovenské kolo GO doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Popularizačná prednáška popularizačná prednáška pre učiteľov a účastníkov Geografickej olympiády počas vyhodnocovania olympiády doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Prednášky pozvaných hostí Odborné prednášky v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV RNDr. Alena Petrvalská
Deň otvorených dverí Prezentácia výskumu na ÚCHV a možností štúdia spojené s prehliadkou pracovísk doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Exkurzie Prezentácia pracoviska ÚCHV – prehliadka laboratórií, popularizačné prednášky, informácie o štúdiu doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
RNDr. Júlia Sečková
RNDr. František Kaľavský
doc. RNDr. Mária Kožurková CSc.
Chemická olympiáda, kluby chemikov Príprava na krajské kolá CHO v spolupráci s RCM a KSU KE RNDr. František Kaľavský
RNDr. Dávid Maliňák
RNDr. Mária Vilková, PhD.
Noc výskumníka Ukážky vedeckých experimentov, vedeckých hračiek, rozhovory s vedcami doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
CEOI – Olympiáda stredných škôl v informatike s účasťou študentov z deviatich krajín Organizovanie CEOI v rokoch 2002, 2010 a týždenných sústredení CPSPC v rokoch 2005, 2008

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Dopoludnie s matematikou, fyzikou a informatikou Cyklus popularizačných prednášok z fyziky, informatiky, matematiky na pôde PF UPJŠ počas maturitných týždňov RNDr. Róbert Novotný, PhD.
Dni otvorených dverí Prezentácia výskumu na ÚINF a možností štúdia spojené s prehliadkou pracovísk
Informatický krúžok Krúžok pre talentovaných žiakov ZŠ a SŠ so zameraním na programovanie v jazykoch Imagine Logo, Python, prostrediach na programovanie robotických modelov RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Multimediálne teleprojekty – Zaspievajme si spolu, Multimediálne príbehy a rozprávky Teleprojekty zamerané na multimediálnu tvorbu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ – pesničiek, príbehov rozprávok s využitím multimediálnych editorov a programovacích prostredí

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Olympiáda v informatike Organizovanie krajských kôl OI

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
PALMA – online súťaž v programovaní On-line súťaž v programovaní v jazykoch Pascal, C, C++ alebo Java pre dvojice žiakov stredných škôl Bc. Ján Jerguš
PALMA junior – online súťaž v programovaní On-line súťaž v programovaní v prostredí Imagine pre žiakov základných škôl a prvých dvoch ročníkov stredných škôl RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Mgr. Ján Guniš
Mgr. Lenka Pisková
Mgr. Ľubomír Antoni
Popoludnia s informatikou Populárno-náučné prednášky pre žiakov SŠ Mgr. Martin Šumák
Noc výskumníka Ukážky vedeckých experimentov, vedeckých hračiek, rozhovory s vedcami doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
ZENIT Organizovanie krajského kola súťaže v programovaní, elektronike a strojárstve pre stredné školy v roku 2009 doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.
DERBY – matematická súťaž dvoch košických matematických gymnázií Organizovanie matematického merania síl medzi Gymnáziom na Alejovej ulici a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky. doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Korešpondenčný matematický seminár STROM Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov. Ing. RNDr. František Kardoš, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
RNDr. Tomáš  Lučivjanský
Košický Matboj (jednodňová matematická súťaž) Organizovanie jednodňovej matematickej súťaže pre družstvá žiakov SŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
Matematická olympiáda Organizovanie sústredení pred krajským kolom MO

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Ing. RNDr. František Kardoš, PhD.
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
Matematické krúžky pre SŠ Organizovanie krúžkov pre žiakov SŠ zameraných prevažne na prípravu na MO doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
IHRA Súťaž v programovaní hier doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Mgr. Ľubomír Antoni

Študuj na UPJŠ