Prejsť na obsah

Podujatia

Otvorenie laboratória VUCAP

UPJŠ v spolupráci so spoločnosťou Vissim otvára nové laboratórium  na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Spoločné laboratórium VUCAP – Vissim & UPJS Colaborative Analytics Platform bude slávnostne uvedené do prevádzky 25. apríla 2024 o 11. hodine na Jesennej 5 v Košiciach, kde sídli Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Vznik laboratória nadväzuje na uzatvorené Memorandum o porozumení … Čítať ďalej
23. apríla 2024

Študuj na UPJŠ