UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Podujatia

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

Pozývame Vás na  10. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie DidSci Plus, ktorá  sa uskutoční prvýkrát v Košiciach na pôde Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ.  Na konferencii sa zúčastnia odborníci, vysokoškolskí učitelia  didaktík prírodných vied, matematiky a informatiky, doktorandi, študenti a ďalší hostia z Českej republiky, Poľska, Izraelu a Slovenska. 

Denný IT tábor

Si žiakom druhého stupňa základnej školy? Láka Ťa svet IT sféry? Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Počas tábora nazrieš do laboratórií u nás na UPJŠ a ukážeme Ti aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Tešíme sa na teba!