Prejsť na obsah

Projekty VEGA ukončené v roku 2010 s vynikajúcimi výsledkami

0minút, 51sekúnd

 

1. VEGA 1/0049/08 prof. Čellárová Genetické aspekty produkcie bioaktívnych látok v rode Hypericum 01.01.2008 31.12.2010 ÚBEV
2. VEGA 1/0240/08 prof. Fedoročko Vplyv zmien (fosfo)lipidového zloženia bunkových membrán na proliferáciu a prežívanie nádorových epitelových buniek hrubého čreva v experimentálnom modeli nádorovej terapie 01.01.2008 31.12.2010 ÚBEV
3. VEGA 1/0139/08 RNDr. Majláth Článkonožcami prenášané patogénne mikroorganizmy jašteríc čeľade Lacertidae v modelovom území Európy 01.01.2008 31.12.2010 ÚBEV
4. VEGA 1/0122/08 prof. Györyová Nové koordinačné zlúčeniny zinku zaujímavé z hľadiska antibakteriálnej a antifungálnej aktivity. 01.01.2008 31.12.2010 ÚCHV
5. VEGA 1/0043/08 doc. Oriňáková Elektrolytická príprava a charakterizácia nanokompozitných povlakov s cieľom zvýšiť koróznu odolnosť a katalytickú aktivitu. 01.01.2008 31.12.2010 ÚCHV
6. VEGA 1/0079/08 doc. Potočňák Nízkorozmerné zlúčeniny obsahujúce kyanidové skupiny 01.01.2008 31.12.2010 ÚCHV
7. VEGA 1/0119/08 doc. Zeleňák Nanopórovité sorbenty pre záchyt a separáciu oxidu uhličitého 01.01.2008 31.12.2010 ÚCHV
8. VEGA 1/0128/08 prof. Bobák Teoretické štúdium kvantových a klasických spinových systémov 01.01.2008 31.12.2010 ÚFV

Študuj na UPJŠ