Prejsť na obsah

Úspešne ukončené projekty VEGA v roku 2010

1minút, 10sekúnd

 

9.

VEGA 1/0019/08

doc. Kováč

Iniciálne štádium sukcesie spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na vetrom poškodených plochcách ihličnatého lesa vo Vysokých Tatrách

01.01.2008

31.12.2010

ÚBEV

10.

VEGA 1/0012/08

doc. Mártonfi

Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae)

01.01.2008

31.12.2010

ÚBEV

11.

VEGA 1/0281/08

prof. Gonda

Štúdium stereoselektivity 3,3 – sigmatropných prešmykov indukovaných lokálnou mikrovlnovou aktiváciou

01.01.2008

31.12.2010

ÚCHV

12.

VEGA 1/0476/08

doc. Imrich

Nové akridinové farmakofóry s antitumorovými, antivirálnymi a neuroprotektívnymi účinkami

01.01.2008

31.12.2010

ÚCHV

13.

VEGA 1/0053/08

doc. Kožurková

Nové DNA interkalátory na báze proflavínových farmakofórov a peptidmi funkcionalizovaných akridínov s antikancerogénnymi a antimikrobiálnymi účinkami

01.01.2008

31.12.2010

ÚCHV

14.

VEGA 1/0107/08

doc. Reháková

Štúdium novej generácie environmentálnych nanoadsorbentov a nosičov účinných látok na báze pórovitých materiálov

01.01.2008

31.12.2010

ÚCHV

15.

VEGA 1/0124/08

Mgr. Bánó

Konštrukcia aparatúry pre Ramanovu spektroskopiu v UV oblasti a jej aplikácia pre štúdium interakcie liečiv s biomakromolekulami

01.01.2008

31.12.2010

ÚFV

16.

VEGA 1/0138/08

doc. Ilkovič

Mnohočasticová metóda Greenových funkcií vo vrstevnatých systémoch s magnetickými anizotropiami a tlmením spinových vĺn

01.01.2008

31.12.2010

ÚFV

17.

VEGA 1/0080/08

prof. Vokál

Štúdium emisie nabitých častíc a jadrových fragmentov v interakciách relativistických stabilných a rádioaktívnych atómových jadier vo fotoemulzii (experiment BECQUEREL v SÚJV Dubna).

01.01.2008

31.12.2010

ÚFV


Študuj na UPJŠ