Prejsť na obsah

ALUMNI SPACE – Deň otvorených dverí 6. februára 2015

0minút, 57sekúnd

ALUMNI SPACE je priestor pre stretnutia  študentov stredných škôl, ale aj ďalších záujemcov z radov učiteľov a študentov našej fakulty, či mimo nej, s absolventmi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sa úspešne uplatňujú v praxi.  Je to priestor dozvedieť sa viac o náplni a charaktere ich práce, no predovšetkým ich vyjadreniach, ako a čím im pomohlo štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky k úspešnej sebarealizácii v praxi a naplnilo aj  ich … cestu za úspechom.

Pozvaní hostia-absolventi:

 • Mgr. Roman Oros
  Schimadzu Corporation Japan/divízia Schimadzu Biotech
  Odbor a rok ukončenia štúdia: Chémia, 1995
  Téma prezentácie: Šalvia divotvorná – som liečiteľ alebo narkoman?
 • RNDr. Veronika Huntošová, PhD.
  Centrum interdisciplinárnych biovied, PF UPJŠ
  Odbor a rok ukončenia štúdia: Fyzika/Biofyzika, 2006
  Téma prezentácie:  Fotóny na ceste za skúmaním bioštruktúr
 • Mgr. Radovan Staš
  IBM Slovensko, Custom and Mobile Development Leader
  Odbor a rok ukončenia štúdia: Fyzika/Informatika, r. 2005
  Téma prezentácie: Prečo študovať informatiku

 

Prílohy

File File size
pdf CV_Huntosova 523 KB
pdf CV_Oros 366 KB
pdf Radovan_Stas_CV_UPJS 148 KB

Študuj na UPJŠ