Prejsť na obsah

Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (ESFRI)

0minút, 57sekúnd

Euro-Bioimaging – paneurópsky projekt pre výskumnú infraštruktúru

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (http://www.cib-center.org/en/home): 

Koordinačné pracovisko „Slovak Bio-imaging Network“, ktorá sa dňa 30.11.2015 stala riadnym členom Európskej siete pracovísk v bio-zobrazovaní „Euro-BioImaging“  (http://www.eurobioimaging.eu/ )

Hlavné ciele CIB:

1. Medzinárodne akceptovateľná úroveň základného výskumu v programoch:

  • Cielená terapia nádorových ochorení – nanomedicínske inžinierstvo
  • Oxidatívny stres a starnutie – bio-energetika
  • Display  technológie    –  proteínové inžinierstvo 
  • Komplexné biologické systémy – teoretické prístupy

Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

SAFTRA Photonics, s.r.o. (http://www.saftra-photonics.org/en/home )

Člen „Slovak Bio-Imaging Network“, ktorá sa dňa 30.11.2015 stala riadnym členom Európskej siete pracovísk v biozobrazovaní „Euro-BioImaging“  (http://www.eurobioimaging.eu/ )

Hlavné ciele SAFTRA Photonics, s.r.o.:

1. Medzinárodne akceptovateľná úroveň aplikovaného výskumu. 

2. Vysoký potenciál pre transfer technológií.

3. Reálna spolupráca s high-tech priemyslom.

4. Vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti.

Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.


Študuj na UPJŠ