UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posluchárne pomenované na počesť významných osobností pôsobiacich na PF UPJŠ.

Dňa 18. mája 2013 sa v rámci osláv 50. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnili  stretnutia zamestnancov a absolventov fakulty ako aj odborné semináre spojené so slávnostným ceremoniálom pomenovania posluchární na počesť významných osobností pôsobiacich na fakulte.

Aula prof. J. Daniel-Szabóa  (Park Angelinum, SA1A1/P1)

Aula prof. M. Prasličku  (Moyzesova 11/RBL, RB0A5/M5)

Poslucháreň prof. E. Jucoviča (Jesenná 5,  SJ1S10/P8)

Aula prof. A. Sopkovej – (Šrobárova 2, RE0A6/M6)

Posledná aktualizácia: 25.07.2013