Prejsť na obsah

Spomienkový memoriál profesora Leva Bukovského

0minút, 54sekúnd

Spomienkový memoriál profesora Leva Bukovského

12. 10. 2023

študovňa A. Merici
areál Jesenná 5/Park Angelinum 9

Moderátor: doc. Dušan Šveda

doc. Roman Soták, dekan PF UPJŠ
Úvodné slovo

prof. Ondrej Hutnik
Predstavenie profesora Leva Bukovského

prof. Pavol Sovák
Nezmazateľná stopa profesora Leva Bukovského v kontexte rozvoja UPJŠ a jej popredného postavenia v slovenskom VŠ priestore

PhDr. Darina Kožuchová
„Leví“ podiel Leva Bukovského na formovaní modernej univerzitnej knižnice

prof. Alexander Blaszczyk
Sliezska univerzita, Katowice
Professor Bukowski’s scientific achievements and his connections with Poland

 RNDr. Peter Eliaš
Košická škola teórie množín a topológie

prof. Gabriel Semanišin
História informatiky na univerzite

RNDr. Miroslav Pollák
Profesor Bukovský, bojovník za slobodu a demokraciu

Matej Kalnássy, vnuk
Profesor Bukovský – náš starý otec

Príhovory hostí

Podujatie bolo organizované pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom matematiky a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Pomenovanie učebne SJ2P11, nachádzajúcej sa v areáli Jesenná 5, na počesť profesora Leva Bukovského


Študuj na UPJŠ