UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Finalistkami Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 sa stali nominantky Prírodovedeckej fakulty

Finalistkami Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 sa stali nominantky Prírodovedeckej fakulty

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach nominovala na ocenenie Cena Dionýza Ilkoviča 2018 učiteľov, ktorí sa dlhodobo venujú mládeži aj v rámci mimoškolskej činnosti. Z trojice úspešných  finalistov sú dve nominantky PF UPJŠ: RNDr. Jana Plichtová, bývala absolventka fakulty, učiteľka informatiky  na Gymnáziu Alejová v Košiciach a PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., učiteľka matematiky, informatiky a fyziky z Gymnázia J.A. Raymana v Prešove.   

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 9. novembra 2018 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov.

Úspech študentov chémie na celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

Úspech študentov chémie na celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

V rámci sekcie Analytické separačné metódy 20. ročníka ŠVK pod názvom  Chémia a technológie pre život, obsadila 3. miesto Bc. Klaudia Zapletalová, študentka Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied. V sekcii Anorganická chémia sa na 4. mieste umiestnil Bc. Richard Smolko, študent Katedry anorganickej chémie ÚCHV. 

8. medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

8. medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 05. novembra 2018 do 11. novembra 2018