Prejsť na obsah

Plán činností VEGA na rok 2014

1minút, 28sekúnd

Činnosť

Termín

vedúci projektov – podávanie finančných správ k projektom, ktoré sa  riešili v roku 2013

do 17. 1. 2014  (do 14.00 hod.)

vedúci projektov – podávanie záverečných správ k projektom, ktorých  riešenie sa skončilo v roku 2013

do 17. 1. 2014 (do 14.00 hod.)

správca agendy VEGA – rozpis finančných prostriedkov na nové a pokračujúce projekty na rok 2014

v súlade s termínom určeným MF SR

komisie VEGA – hodnotenie končiacich projektov na základe záverečných správ

od 27. 1. – do 28. 2. 2014

P VEGA – uzavretie hodnotenia končiacich projektov

po ukončení zasadnutí komisií – druhý týždeň v marci 2014

vedúci projektov – podávanie nových žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2015

vedúci zo SAV od 3. 3. do 30. 4. 2014 (do 14.00 hod.) vedúci z VŠ marec – apríl 2014

RP VEGA – prerokovanie výročnej správy VEGA za rok 2013 a správy o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov končiacich v roku 2013

druhý týždeň v apríli 2014

komisie VEGA – zaradenie nových žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2015 do hodnotiaceho procesu

od 12. 5. do 6. 6. 2014

P VEGA – schválenie zaradenia žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2015 do hodnotiaceho procesu

štvrtý týždeň v septembri 2014

komisie VEGA – hodnotenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2015

október 2014

P VEGA a RP VEGA – uzavretie hodnotiaceho procesu projektov so začiatkom riešenia v roku 2015

november 2014

vedúci projektov – podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2015

do 12. 12. 2014 (do 14.00 hod.)

 

Ďalšie informácie


Študuj na UPJŠ