Prejsť na obsah

Výzva VVGS UPJŠ 2015-2016

1minút, 13sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlásil výzvu na podávanie projektov v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 5/2013 zo dňa 06. 03. 2013, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému (VVGS) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia.
 

Vedúci projektu podáva žiadosť o grant elektronicky prostredníctvom informačného systému VVGS UPJŠ, ktorý je prístupný na internetovej stránke: http://vvgs.upjs.sk/. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom systému vvgs.upjs.sk je 20. októbra 2014 do 24.00 hod. Vedúci projektu je zároveň povinný vytlačený a podpísaný originál žiadosti  o grant (identický s elektronickou verziou odoslanej žiadosti) doručiť na Referát pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ. Žiadosť podpisuje vedúci projektu a riaditeľ príslušného ústavu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Pred podaním žiadosti Vás prosíme, aby ste svoje projekty zaregistrovali v Registrácii pripravovaných projektov.

Doba riešenia projektov je stanovená na obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016.

Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie úspešných projektov bude 30 tis. EUR.

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. 5/2013 zo dňa 06. 03. 2013

 

Zoznam financovaných projektov VVGS 2015 – 2016

 

Viac informácií…

Prílohy

File File size
pdf statut-VVGS-UPJS 143 KB

Študuj na UPJŠ