Prejsť na obsah

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

0minút, 57sekúnd

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2015. 
Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku č. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie k príslušnému projektu, výsledné bodové hodnotenie a kategória.

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a poskytnutie finančných prostriedkov vedúcim projektov budú realizované v roku 2015.

 

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2015/

http://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2015/


Študuj na UPJŠ