Prejsť na obsah

Nová výzva VVGS PF UPJŠ 2015-2016

0minút, 48sekúnd

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

 Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2015 – 2016

 

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 15.12.2014
  • Informačný seminár k podávaniu projektov: 14.1.2015 o 13.30 h. v učebni SA1C0 (nonstop učebňa), Park Angelinum 9
  • Termín podania projektu na Oddelenie pre vedu a výskum: do 6.2.2015, 12.00 h.
  • Oponentúra projektov: do 13.3.2015
  • Rozhodnutie komisie VVGS: do 31.3.2015
  • Schválenie dekanom: do 1.4.2015
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 15.7.2016
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30.9.2016

 

Doplňujúce informácie:


Študuj na UPJŠ