Prejsť na obsah

Program NATO – Science for Peace ans Security

1minút, 19sekúnd

Science for Peace and Security (SPS) je program, v rámci ktorého môžu vedci a odborníci z členských krajín NATO získať financovanie na realizáciu výskumu v rôznych oblastiach podporovaných NATO. Tento etablovaný a prestížny mechanizmus pôsobí ako katalyzátor disponibilných zdrojov, t.j. má potenciál prilákať ďalšie zdroje financovania.

NATO ponúka možnosť finančnej podpory spolupráce medzi jednotlivcami či inštitúciami v oblastiach podpory operácií NATO, kybernetickej a energetickej bezpečnosti, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia, životného prostredia, sociálnych vplyvov a zmien. Vylúčená nie je ani podpora iniciatívnych projektov, pokiaľ sa týkajú bezpečnostných hrozieb. Medzi podporované formy spolupráce patria vzdelávacie aktivity, workshopy, ale aj nákup zariadení či softwaru.

Žiadosti o podporu z prostriedkov programu SPS sa predkladajú elektronicky priamo medzinárodnému sekretariátu NATO kedykoľvek v priebehu roka. Návrhy projektov posudzuje dvakrát ročne panel nezávislých expertov. Rozhodnutia o konkrétnej finančnej podpore sú následne prijímané predstaviteľmi členských štátov pôsobiacich pri NATO.

Hoci formálne nie sú stanovené žiadne limity pre výšku prostriedkov, o ktoré sa možno uchádzať, priemerná podpora programu SPS jednotlivým dlhodobým projektom sa pohybuje medzi 250 000 a 300 000 Eur. V prípade krátkodobých projektov je to približne 30 000 až 60 000 Eur.

Podrobnejšie informácie o programe sú dotupné na web stránke http://www.nato.int/science/


Študuj na UPJŠ