Prejsť na obsah

Nadácia Slovenskej sporiteľne

1minút, 0sekúnd

Nadácia Slovenskej sporiteľne je neziskový subjekt s celoštátnou pôsobnosťou. Jej cieľom je podpovať kvalitné verejnoprospešné projekty, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty a dosahujú kvalitatívne zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.

Predkladané projekty by mali spadať do týchto oblastí:

  • rozvoj a podpora vzdelávania
  • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
  • podpora športu
  • ochrana a podpora zdravia
  • podpora charitatívnych a sociálnych aktivít
  • ochrana životneho prostredia
  • iné

Najbližšia uzávierka projektov Nadácie SLSP je 7.11.2011, avšak interný deadline pre UPJŠ v Košiciach je 31.10.2011. Žiadosť o podporu je potrebné zaslať na typizovanom formulári, ktorý je zverejnený na http://www.nadaciaslsp.sk/downloads/formular.doc Jeho elektronickú a tlačenú verziu je potrebné zaslať na adresu beata.jureckova@upjs.sk do 31.10.2011.

Všetky projekty budú predložené na podpis rektorovi a následne zaslané so sprievodným listom rektora na adresu Nadácie SLSP. Kontaktným osobám uvedeným v projektoch budú doručené fotokópie podpísaných projektov.

Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.nadaciaslsp.sk


Študuj na UPJŠ