Prejsť na obsah

VVGS PF UPJŠ 2013-2014

0minút, 44sekúnd

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektovývh žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2013 – 2014 – sumy

 

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 10.12.2012
  • Informačný seminár k podávaniu projektov: 8.1.2013
  • Termín podania projektu na Oddelenie pre vedu a výskum: do 8.2.2013, 12.00 h.
  • Oponentúra projektov: do 15.3.2013
  • Rozhodnutie komisie VVGS a schválenie dekanom: do 29.3.2013
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 15.7.2014
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 17.9.2014

 

Doplňujúce informácie:


Študuj na UPJŠ