Prejsť na obsah

Posledné výzvy v rámci 7RP

2minút, 6sekúnd

Európska komisia zverejnila 10. júla 2012 posledné výzvy 7.RP na rok 2013. Celkovo bolo zverejnených 52 výziev a rozdelených bude približne 8,1 miliardy Eur. Ide o najväčšie výzvy v histórii všetkých rámcových programov.

Európska komisia predpokladá, že podporených bude viac ako 1 300 projektov s viac ako 15 000 účastníkmi.

Dôraz na kľúčové výzvy súčasnosti

Viac ako 1,4 mld. Eur bude smerovať na riešenie kľúčových výziev, ktorým v súčasnosti Európa a jej občania čelia. Tieto výzvy budú podporované naprieč tematickými oblasťami a EK na ne bude dávať zvláštny dôraz. Ide o tieto oblasti:

 • Oceans of the future
 • Water
 • Raw materials
 • Smart Cities
 • Secure clean and efficient energy
 • Improving delivery of Public Sector Services
 • Brain research
 • Anti-microbal resistance
 • Bio Resoruce Efficiency

Základné rozdelenie rozpočtu podľa jednotlivých oblastí

 • témy zamerané na spoluprácu (4,8 mld. EUR)
 • MSP (1,2 mld. EUR)
 • ERC (1,75 mld. EUR)
 • Marie Curie Actions (963 mil. EUR).

Kancelária podporných štrukúr pripravuje informácie ku každej z výziev a tieto budú zverejnené v najbližších dňoch.

 

Termíny zasielania žiadostí

Termíny zasielania žiadostí sa líšia podľa jednotlivých tematických oblastí, ako aj podľa typu výziev (jednokolová, dvojkolová), a to v rozmedzí od septembra 2012 do apríla 2013.

 

Príležitosti pre slovenských výskumníkov

V rámci 7.RP ide o posledné výzvy a je pravdepodobné, že výzvy z nástupníckeho programu Horizont 2020 budú spustené až v polovici roku 2014, obdobný scenár sa dá očakávať aj v štrukturálnych fondoch EÚ. Na obdobie dvoch rokov ide teda o jediný veľký zdroj financovania výskumu v SR.

V prípade, že sa plánujete zapojiť do niektorej z plánovaných výziev a potrebujete partnerov, alebo konzorcium, tak vhodným nástrojom je tzv. Partner Search na stránke NMP TeAm-u. Táto služba umožňuje detailne predstaviť seba a svoj tím a uviesť výzvu, do ktorej sa plánujete zapojiť.

 

Ďalšie linky

Factsheets

 

 


Študuj na UPJŠ