Prejsť na obsah

Vedecké pobyty v EMBO

1minút, 9sekúnd

Európska molekulárno-biologická organizácia (EMBO) ponúka pre záujemcov dlhodobé a krátkodobé výskumné pobyty. 

 

Dlhodobé výskumné pobyty

Štipendium je možné získať až na obdobie dvoch rokov a podporuje pobyt pre post doktorandov v laboratóriách EMBO v Európe a vo svete. Všetky štipendiá musia zahŕňať medzinárodnú výmenu medzi krajinami, pričom jedna z týchto krajín musí byť členskou krajinou EMBC (Európska molekulárno-biologická konferencia).

Tieto výskumné pobyty sú spolufinancované zo 7. rámcového programu – program ĽUDIA.

Štipendia sú vyhlasované vždy dvakrát ročne s termínom uzávierky 15. februára a 15. augusta.

Viac informácií o dlhodobých výskumných pobytoch.

 

Krátkodobé výskumné pobyty

EMBO poskytuje aj krátkodobé výskumné návštevy na obdobie maximálne troch mesiacov. Ich cieľom je najmä uľahčiť spoluprácu medzi výskumnými tímami prostredníctvom aplikácie techník a postupov, ktoré nie je možné uskutočniť v ich vlastných laboratóriách. Pri výberu uchádzačov sa uprednostňujú spoločné výskumné témy pred konzultáciami.

Pobyty sú udeľované priebežne, odporúča sa zaslať prihlášku min. 90 dní pred jeho začiatkom pobytu.

Viac informácií o krátkodobých výskumných pobytoch.

 


Študuj na UPJŠ