Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty

1minút, 1sekúnd

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko sa môžu v roku 2014 žiadatelia uchádzať o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov (3 – 6 mesiacov) – viac >>>
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 – 6 mesiacov) – viac >>>
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce (1 – 3 mesiace) – viac >>>
  • letný jazykový kurz (uchádzať sa môžu študenti a doktorandi z prírodných odborov) – viac >>>
  • krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) / viac >>>

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2014, 15.10.2014

 

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Priamy link na podávanie štipendijných žiadostí je www.scholarships.at.

 

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.


Študuj na UPJŠ