Prejsť na obsah

Výsledky hodnotenia záverečných správ

0minút, 29sekúnd

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vedúcim riešiteľom ukončených projektov KEGA v roku 2012, že výsledky hodnotenia záverečných správ a certifikáty o splnení cieľov budú zverejnené najskôr v priebehu mája/júna 2013.

Odborné komisie KEGA nebudú zasadať osobitne vzhľadom na nízky počet doručených záverečných správ.

Hodnotenie záverečných správ bude predmetom rokovania až na najbližšom zasadnutí spolu s 1. kolom hodnotenia nových žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2014.


Študuj na UPJŠ