Prejsť na obsah

Práva duševného vlastníctva v projektoch 7. rámcového programu

0minút, 43sekúnd

IPR Helpdesk vydal novú publikáciu Fact Sheet – Background in FP7 projects. Jej cieľom je priniesť informácie ako nakladať s tzv. „background“ právami duševného vlastníctva pri príprave projektoch 7. rámcového programu. Nepredpokladá sa, že sa pravidlá ohľadom IPR budú v Horizonte 2020 výrazne meniť, preto je možné túto publikáciu využívať aj pri príprave projektov v nasledujúcom období.

V publikácii sú riešené otázky, na ktoré je potrebné sa zamerať už pri príprave projektov, a to najmä kolaboratívnych. Napriek tomu, že tieto sa riešia v Konzorciálnej zmluve a v Grantovej zmluve, tak ostávajú často veľmi problematickou oblasťou projektov 7.RP. Publikácia prináša veľmi zaujímavý prehľad o problematike najmú pre riešiteľov, ktorí nie sú expertmi v IPR.


Študuj na UPJŠ