Prejsť na obsah

Informácia pre vedúcich riešiteľov ukončených projektov v roku 2014

0minút, 23sekúnd

Po ukončení riešenia projektov dostáva záverečné hodnotenie (záverečnú hodnotiacu správu) projektu z agentúry APVV vedúci projektu.

Podľa pokynu z APVV má toto hodnotenie preposlať svojmu štatutárovi.

Žiadame preto vedúcich riešiteľov projektov, aby tieto hodnotenia preposielali na e-mailovu adresu prodekana pre vedu a výskum (pavol.martonfi@upjs.sk) a pracovníčke oddelenia pre vedu a výskum (lenka.sabovcikova@upjs.sk).

Ďakujeme.


Študuj na UPJŠ