Prejsť na obsah

Pracoviská

Dekanát – t

Dekanát PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice   fax: 055 / 234 2109 telefónne číslo: 055 / 234 2181 Tajomníčka fakulty: Ing. Danka Kepičová telefónne číslo: 055 / 234 2180 e-mail: danka.kepicova@upjs.sk Sekretariát dekana a tajomníčky: telefónne číslo: 055 / 234 2181 vedúca sekretariátu: PhDr. Svetlana Libová 055 / 234 2179 svetlana.libova@upjs.sk sekretárka: Jana Pavúková … Čítať ďalej
6. júla 2022

Tabuľka PrF

Dekanát Právnickej fakulty Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice  Tajomníčka fakulty: Mgr. Adriana Sabolová telefónne číslo fax: e-mail: 055/6227104, 2344103 055/6225365 adriana.sabolova@upjs.sk Sekretariát dekana a tajomníčky telefónne číslo: fax: sekretárka: 055/6227104, 2344101 055/6225365 Mária Stieranková     maria.stierankova@upjs.sk Referát vzdelávacej činnosti referát pre Bc. DŠ /1., 2.r./ referát pre Bc./3. r./ a Mgr. DŠ … Čítať ďalej
9. novembra 2022

Institute of Mathematics

The Institute of Mathematics is devoted to high quality research in various fields of mathematics (discrete mathematics, applied mathematics, etc). Furthermore, it provides teaching at both the undergraduate and graduate level. It is our mission to attract highly motivated, capable students and to build their talents through a challenging, but advantageous curriculum. We are proud … Čítať ďalej
31. mája 2021

Ústavy

Ústav biologických a ekologických vied Ústav fyzikálnych vied Ústav chemických vied Ústav geografie tel.: +421 55 234 2590email: ug@upjs.sk Ústav informatiky tel.: +421 55 234 2440tel.: +421 55 234 2441email: ui@upjs.sk Ústav matematiky tel.: +421 55 234 2213email: umv@upjs.sk
9. februára 2021

Centrá excelentnosti

CEX podporované Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EU CEX podporované APVV Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (ESFRI)
30. marca 2016

Spoločne využívané laboratóriá

Ponuka Laboratória analytickej cytometrie (LAC) Ponuka Laboratória nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) Ponuka Laboratória elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) Ponuka Laboratória rastrovacej elektrónovej mikroskopie a elektrónovej litografie (REM)
12. júla 2018

Univerzitný vedecký park Technicom

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým jej Prírodovedecká fakulta,  spolupracuje na riešení projektu s Prešovskou univerzitou v Prešove a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je hlavným riešiteľom projektu. Po ukončení projektu vytvorili partneri združenie Asociácia Technicom. Strategickým cieľom projektu je vybudovanie Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  ako medzinárodne uznávaného centra výskumu a transferu technológií v … Čítať ďalej
17. januára 2019

Vedecko-výskumné centrum Promatech

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie národného centra pre výskum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie a prostredníctvom koordinácie výskumných aktivít akademických pracovísk podstatne zvýšiť efektívnosť výskumu, spoločným úsilím vytvoriť modernú prístrojovú aj personálnu infraštruktúru s nadkritickou veľkosťou dostatočnou na riešenie akýchkoľvek vedeckých problémov. Cieľom je aj podpora implementácie nových materiálov a technológií … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ