Prejsť na obsah

Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom

0minút, 23sekúnd

Patent s názvom: Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom.

Číslo patentovej listiny patentu: 288667
Dátum vydania patentovej listiny: 23.5.2019

Pôvodcovia patentu:

Kolegovia na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach:
Ing. Radovan Bureš, CSc.
RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
Ing. Mária Fáberová

a za Ústav fyzikálnych vied:
prof. RNDr, Peter Kollár, DrSc. a doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.


Študuj na UPJŠ