Prejsť na obsah

Majstrovské triedy v časticovej fyzike – Masterclasses 2021

2minút, 11sekúnd

Medzinárodný kolektív IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) so sídlom v laboratóriu CERN v snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou organizuje každoročne po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike (Masterclasses). Každý rok takto viac ako 13000 študentov v 60 krajinách prichádza na jeden deň do jednej z 225 blízkych univerzít alebo vedeckých centier, aby odhaľovali krásy časticovej fyziky. Celosvetová účasť poukazuje na medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike.

Dotyk s podstatou Vesmíru – prierez urýchľovača LHC

 

Nie je to inak ani tento rok. Epidemiologická situácia u nás však neumožňuje organizáciu hromadných podujatí, preto sa zástupcovia štyroch slovenských univerzít rozhodli spojiť sily a zorganizovať jedny celoslovenské Masterclasses v online priestore v dňoch 4. a  5. marca 2021. Členovia organizačného tímu Masterclasses z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ boli pri najdôležitejších momentoch tejto medzinárodnej spolupráce od prvého ročníka v roku 2005. Projektu sa na pôde Prírodovedeckej fakulty každý rok zúčastňuje približne 50 žiakov z viacerých košických stredných škôl.

Vzhľadom na množstvo online aktivít, ktoré v týchto dňoch musia stredoškoláci absolvovať, boli aktivity počas Masterclasses rozdelené do dvoch dní. Študenti počas prvého dňa získali základné vedomosti o časticiach ako Higgsov bozón a ich detekcii a oboznámili sa s analyzačným softvérom. Tieto zaujímavé online prednášky sledovalo cca 200 študentov. Počas druhého dňa si sami vyskúšali prácu časticových fyzikov a analyzovali unikátne dáta z najväčšieho urýchľovača na svete – LHC (Large Hadron Collider) v CERN. Týchto meraní sa zúčastnilo 120 študentov.  V závere každej Majstrovskej triedy sa študenti zapojili do videokonferencie s fyzikmi z CERN, aby spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín diskutovali o svojich výsledkoch, ktoré v daný deň dosiahli.

Podrobnosti o podujatí, vrátane registrácie a programu nájdete na : indico.cern.ch/event/1005454/ 

IPPOG je nezávislá skupina zástupcov z krajín zapojených do výskumu v laboratóriu CERN a z ďalších vedúcich výskumných laboratórií. Cieľom skupiny je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti. Organizátormi slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses sú: Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Žilinská univerzita

 


Študuj na UPJŠ