Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2020 – výber prác na prezentáciu

1minút, 4sekúnd
Do súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2020 bolo prihlásených 7 vedeckých prác (uvedených v abecednom poradí podľa prihlasujúceho autora):
 
– J. Bednarčík a kol., J. Magn. Magn. Mater. 499 (2020) 166282
– M. Bombara a kol., European Physical Journal C 80 (2020) 160
– M. Gmitra a kol., Physical Review Letters 125 (2020) 196402

– M. Hečková a kol., Applied Surface Science 506 (2020) 144955
– V. Džuponová a kol., Protein Science 29 (2020) 2408
– J. Merc a kol., Astronomy & Astrophysics 644 (2020) A49
– T. Samuely a kol., Science Advances 6 (2020) eaaz2536

 
Vymenovaná komisia o Cenu riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2020 v zložení:

  • prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. (predseda komisie)
  • doc. RNDr. Jozef Urban, CSc.
  • doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
  • doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
  • doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

vybrala z prihlásených vedeckých publikácií dvoch finalistov a určila nasledovné poradie: 

  1. J. Merc a kol., Gaia18aen: First symbiotic star discovered by Gaia, Astronomy & Astrophysics 644 (2020) A49
  2. M. Hečková a kol., Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution, Applied Surface Science 506 (2020) 144955
Oceneným srdečne gratulujeme a všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za ich hodnotné príspevky do súťaže.

Študuj na UPJŠ