Prejsť na obsah

Ocenenie pre prof. Orendáča – Outstanding Referees of the Physical Review journals

1minút, 49sekúnd

American Physical Society oznamuje vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022

Ridge, NY, 25. februára 2022 – Americká fyzikálna spoločnosť (APS) vybrala 146 vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022, ktorí preukázali výnimočnú prácu pri hodnotení rukopisov publikovaných v časopisoch Physical Review. Úplný zoznam vynikajúcich posudzovateľov je dostupný online na http://journals.aps.org/OutstandingReferees.

Program vynikajúcich rozhodcov, ktorý bol založený v roku 2008, každoročne oceňuje približne 150 v súčasnosti aktívnych posudzovateľov za ich neoceniteľnú prácu. V porovnaní s Fellowship v APS a iných organizáciách je to celoživotné ocenenie. Výber v tomto roku sa uskutočnil na základe 40-ročných záznamov o viac ako 82 000 posudzovateľov, ktorí boli vyzvaní na posúdenie rukopisov, vrátane viac ako 40 000, ktoré boli zaslané v roku 2021. Základ pre výber vynikajúcich posudzovateľov zohľadňuje kvalitu, počet a včasnosť správ posudzovateľa, bez ohľadu na členstvo v APS, krajinu pôvodu alebo oblasť výskumu. Jednotlivci so súčasným alebo veľmi nedávnym priamym spojením s časopismi, ako sú redaktori a členovia redakčných rád, boli vylúčení.

Ocenení v roku 2022 pochádzajú z 29 rôznych krajín s veľkými zastúpením z USA, Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska a Spojeného kráľovstva. Všetci príjemcovia tohto ocenenia boli informovaní a dostali odznak do chlopne a certifikát na pamiatku ich úspechu. Výber pre tento ocenenie je vždy ťažký a APS vyjadruje uznanie všetkým posudzovateľom, ktorí pomáhajú urobiť sériu Physical Review jednou z najcitovanejších fyzikálnych časopisov na svete.

Úsilie týchto jednotlivcov nielenže udržiava štandardy časopisov na vysokej úrovni, ale v mnohých prípadoch pomáha aj autorom zlepšiť kvalitu a čitateľnosť ich článkov – aj tých, ktoré APS nepublikuje. Je potrebné zablahoželať a poďakovať vynikajúcim posudzovateľom za ich vynikajúce služby pre fyzikálnu komunitu.

Jedným z nich je aj náš kolega prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.!


Študuj na UPJŠ