Prejsť na obsah

Stretnutia s košickými školami na pôde PF UPJŠ: Predpoludnia s prírodnými vedami

0minút, 36sekúnd

♦ 2015

 • 18. 03. 2014   9:00 h Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach

♦ 2014

 • 15. 05. 2014   9:00 h Gymnázium Šrobárova 1, Košice
 • 20. 05. 2014   8:30 h  a 10.00 h Gymnázium Poštová 9, Košice
 • 29. 05. 2014 10:30 h Gymnázium Sobrance

♦ 2013

 • 23. 05. 2013 8:30 h Gymnázium Šrobárova 1, Košice

♦ 2012

 • 02. 02. 2012   8:30 h Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice, 1.-4.roč.,
  10:30 h  Základná škola Gemerská 2, Košice,5.-9.roč.
 • 28. 05. 2012   8:30 h Gymnázium Poštová 9, Košice 1.-2. roč.
  10:30 h Gymnázium Poštová 9, Košice, 3. roč.
 • 19. 06.2012   8:30 h Základná škola Staničná 13, Košice, 5.-7.roč.
  10:30 h Stredná škola z Košíc (v štádiu jednania)
 • 27. 06.2012   8:30 h Gymnázium Škultétyho 10, Košice, 1.-3. roč.
  10:30 h Stredná zdravotná škola, Moyzesova 17, Košice, 1.-3.roč.

 

 

                               


Študuj na UPJŠ