Prejsť na obsah

Aktivity pre učiteľov

2minút, 18sekúnd
Názov aktivity Popis aktivity Webová stranka Kontaktná osoba
Biologická olympiáda Inštruktáž pre učiteľov k riešeniam úloh BIO doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc
ESTABLISH – projekt 7.RP Bádateľsky orientovaná výučba prírodných vied – spolupráca pri tvorbe a overovaní metodík, kurz pre učiteľov doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Fyzikálna olympiáda Organizovanie metodických dní pre učiteľov zameraných na výklad a metodiku riešenia úloh domáceho kola ako aj experimentálnej úlohy FO
Sciencenet Výjazdy na stredné školy, zaškolenie učiteľov pre prácu s modernými DT RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Študijný pobyt učiteľov prírodných vied SŠ v CERN v Ženeve Týždňové pobyty s prednáškami, exkurziami a stretnutiami s vedcami v CERNe. Súčasťou projektu boli aj semináre pre účastníkov realizované následne po návšteve CERN. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Popularizačná prednáška popularizačná prednáška pre učiteľov a účastníkov Geografickej olympiády počas vyhodnocovania olympiády doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Prednášky pozvaných hostí Odborné prednášky v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV RNDr. Alena Petrvalská
Chemická olympiáda Inštruktáž pre učiteľov k riešeniam úloh CHO RNDr. František Kaľavský
RNDr. Dávid Maliňák
RNDr. Mária Vilková, PhD.
Klub učiteľov chémie Odborné prednášky v súlade s riešením projektu KEGA – napr. Projektové vyučovanie v chémii doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Klub učiteľov informatiky Poldňové metodické stretnutia s učiteľmi informatiky na ZŠ a SŠ s prednáškami, diskusiami, tvorivými dielňami zamearanými na vybrané témy školskej informatiky RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Mgr. Ján Guniš
Multimediálne teleprojekty – Zaspievajme si spolu, Multimediálne príbehy a rozprávky Teleprojekty zamerané na multimediálnu tvorbu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ – pesničiek, príbehov rozprávok s využitím multimediálnych editorov a programovacích prostredí

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Olympiáda v informatike Inštruktáže k riešeniam úloh OI pre učiteľov

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Matematická olympiáda Organizovanie inštruktáže pre učiteľov k riešeniam úloh MO

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Ing. RNDr. František Kardoš, PhD.
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Študuj na UPJŠ