Prejsť na obsah

Prednášky odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky

1minút, 3sekúnd

V ak. r. 2013/2014 sa každý druhý štvrtok v mesiaci v čase od 12.40 h. do 14.15 h. (orientačne 6-7 vyučovacia hodina) uskutočnia  prednášky odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (Jesenná 5, Košice, miestnosť VKM), alebo videokonferenčne na pôde školy. V prípade záujmu prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania.

 

10. október 2013   Informatika
Maroš Filip, Kristián Kuchárik
(T-Systems)
Počítačové siete
14. november 2013 Biológia
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
(Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Slovenskej akadémie vied v Košiciach)
Čo robia mikróby keď ich nevidíme
12. december 2013 Chémia
RNDr. Andrea Fedorková, PhD.
(Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
Ako fungujú lítium-iónové batérie

 

Dotazník nájdete na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

robert.hajduk@upjs.sk


Študuj na UPJŠ