UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Názov združenia: Študentská rada PF UPJŠ

Sídlo združenia: Medická 6, 040 01 Košice

 

 
Posledná aktualizácia: 24.08.2019