UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Účelové pracoviská

 

Park Aangelinum
 

Centrum aplikovanej informatiky

Park Angelinum 9, 040 01 Košice  

Centrum interdisciplinárnych biovied

Jesenná 5, 040 01 Košice

 

 

Posledná aktualizácia: 02.03.2016