UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Účelové pracoviská

 

Park Aangelinum
 

Centrum aplikovanej informatiky

Park Angelinum 9, 040 01 Košice  

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2019