Prejsť na obsah

Letná škola chemikov privítala najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády

0minút, 48sekúnd

Letná škola chemikov je tradičné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. A práve 43. ročník sa organizuje na Ústave chemických vied v Košiciach.

48 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády a 4 najlepší mladí chemici vybraní na reprezentáciu SR na Medzinárodnej chemickej olympiáde 2020 budú mať možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti z jednotlivých oblastí chémie pod vedením vysokoškolských učiteľov v rámci odborných prednášok a seminárov. Zároveň budú môcť získať laboratórne zručnosti, ktoré stredná škola nevie poskytnúť.

Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa dlhodobo snaží podchytiť a podporovať mladých nadšencov chémie, rozvíjať ich talent, vedomosti a zručnosti. Tohto roku je tomu tak aj prostredníctvom Letnej školy organizovanej spolu so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády.


Študuj na UPJŠ