Prejsť na obsah

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

1minút, 24sekúnd

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali…

Keď sme v roku 2011 zrealizovali prvú čajovňu bola uvedená s tým, že nejde iba o nejakú virtuálnu čajovňu, kde by sme si čaj len predstavovali, ale že jej zámerom je naozaj rozvoňať ľubovoľnú miestnosť na fakulte vôňou kávy a čaju a  vytvoriť tak reálny priestor, v ktorom sa dozvieme a hneď aj rozdiskutujeme, čo je nové vo vede u nás aj vo svete, s pomocou akých nových prístrojov sa na našej fakulte  realizuje výskum, kde a v čom sa prelína konkrétna vedná oblasť s inými vednými oblasťami.

Netušili sme, že príde čas, kedy v záujme vyššieho princípu akým je ochrana ľudského života a zdravia človeka sa virtuálny svet stane našou životnou nevyhnutnosťou, avšak s vierou, že iba dočasnou. Pretrvávajúca pandemická situácia nám však stále nedovoľuje realizovať naše stretnutia za osobnej účasti, ktorá nám tak chýba.

Veríme však, že téma každej z čajovní bola a je zaujímavá pre mnohých z nás a že oceníme prínos i obsah aj ONLINE čajovní, pre ktoré rovnako platí motto ako pri všetkých predošlých „….rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali…“

Zúčastnime sa online https://bbb.science.upjs.sk/b/pf–m67-72m

a zdieľajme, diskutujme o aktuálnej téme 30. Prírodovedeckej čajovne – COVID 19.  

Prílohy

File File size
pdf Pv-cajovna-30-plagat 138 KB

Študuj na UPJŠ