Prejsť na obsah

S úctou spomíname…

1minút, 43sekúnd

doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.(25. 9. 1950- 5.4.2021†)

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s človekom, ktorý zanechal hlbokú stopu svojim dlhoročným pôsobením na mnohých úrovniach ich fungovania. Docent Javorský bol aktívnym mentorom a skvelým kolegom. Jeho znalosti a skúsenosti, ako i výnimočná osobnosť boli súčasťou rozhodnutí nielen v rôznych poradenských výboroch univerzity, ale aj vo Vedeckej rade Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorej bol dlhoročným členom. Podieľal sa predovšetkým  v procesoch vzdelávania  a výchove mnohých našich úspešných absolventov. Jeho myšlienky a cenné podnety sa stali  štandardami fungovania univerzity v porevolučnom období. Univerzitné i fakultné pracoviská prichádzajú o človeka, ktorý dokázal zjednotiť rôznorodé názory a vyzdvihnúť plnohodnotné myšlienky.

Doc. RNDr Peter Javorský, DrSc. popri hlavnej činnosti v SAV dlhodobo pôsobil aj ako externý učiteľ na Katedre biochémie PF UPJŠ a od roku 2009 aj na Katedre farmácie UVLF v Košiciach, kde svojimi skúsenosťami výrazne prispel k rozvoju molekulárnej biológie na oboch katedrách. V danom odbore vyškolil viacerých doktorandov a bol oponentom mnohých desiatok  doktorandov v rámci širokého spektra univerzít a SAV na Slovensku. Vedecká rada SAV ho ocenila a udelila mu za výsledky dosiahnuté vo vedeckej, organizátorskej aj pedagogickej práci v r. 2010 Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy na Slovensku.

Náš kolega, celosvetovo uznávaný odborník, ktorý pracoval v oblasti črevnej mikroflóry, nám bude chýbať. Bol to človek s veľkým srdcom a napriek vnútornej skromnosti, obohacoval svojich spolupracovníkov o bohaté skúsenosti, ktoré pramenili z jeho vnútra. Dával, čo mohol a my sme mu za to vďační.

S úctou spomíname!


Študuj na UPJŠ