Prejsť na obsah

Zlaté medaily na medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov získali slovenskí stredoškoláci

2minút, 46sekúnd

Medzinárodné kolo IYPT – International Young Physicists Tournament sa konalo v dňoch 6.-13. júla 2021 v gruzínskom meste Kutajsi.  Slovenská reprezentácia stredoškolákov, počas piatich kôl súťaže, vybojovala absolútne prvenstvo. Získala zlaté medaily a postúpila medzi tri najlepšie tímy do finále. 
Kapitánkou reprezentačného tímu bola Veronika Ucekajová (Gymnázium Šrobárova Košice) a jeho členmi Daniela Vasiľová (Gymnázium Sobrance), Karolína Jediná a Michal Varšányi (Gymnázia Jura Hronca v Bratislave), Nina Nevláčilová (1. súkromné gymnázium Bajkalská Bratislava). 
Vo finále sa najviac darilo tímu Poľska. Na treťom mieste vo finále skončil tím Rakúska. 
Do slovenského tímu však putovala aj špeciálna cena pre najúspešnejšiu súťažiacu, ktorú od organizátora súťaže, Medzinárodnej univerzity v Kutajsi, dostala naša kapitánka Veronika Ucekajová.
Zlaté medaily sa Slovensku podarilo získať v rokoch 2014 v anglickom Shrewsbury a 2001 vo fínskych Helsinkách. Do finále Slovensko postúpilo aj v roku 2004 v austrálskom Brisbane. Tento mimoriadny úspech si naši stredoškoláci zopakovali opäť po šiestich rokoch.  
Na príprave reprezentačného tímu sa podieľali z FMFI UK Tereza Zuskinová (1Fb) a doc. František Kundracik, CSc., z FÚ SAV doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. a Mgr. Daniel Nagaj, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. a Katarína Revická (2.MFb). Výraznou pomocou prispeli tiež viacerí bývalí súťažiaci TMF, z ktorých Bohdan Gliševič (University College London) bol spolu s Mariánom Kirešom vedúcim tímu.
Dosiahnutý úspech je aj výsledkom celoročnej práce učiteľov fyziky so žiakmi, ktorí sa zapojili do regionálneho a celoštátneho kola TMF. Náročnú prípravu a riešenie úloh zvládli tímy gymnazistov z Gymnázia Šrobárova 1 Košice pod vedením doc. RNDr. Zuzany Ješkovej, PhD. a RNDr. Lucie Baranovej, Gymnázia Sobrance pod vedením RNDr. Ľuboslavy Mižákovej, Gymnázia Poštová 1, Košice pod vedením RNDr. Evy Paňkovej, PhD., Gymnázia J.A. Raymana pod vedením PaedDr. Ivety Štefančínovej, PhD. a Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach pod vedením RNDr. Jozefa Smreka. 
V medzinárodnom kole súťažilo 15 národných tímov stredoškolákov. Súťaž prebiehala v 5 fyzbojoch (kolách). V každom kole bolo iné usporiadanie piatich trojíc tímov, aby sa dané družstvo počas súťaže stretlo s čo možno najviac rôznymi tímami. Rovnako sa obmieňala aj hodnotiaca porota pre každé kolo a každú trojicu tímov, aby sa dosiahlo čo najobjektívnejšie  hodnotenie súťaže.
Celkovo je v rámci súťaže prezentovaných 17 úloh. Úlohy nemajú vzorové riešenia, tímy predkladajú vlastné. V rámci jedného fyzboja postupne prezentujú, oponujú a recenzujú 3 úlohy. 

Ďakujeme všetkým za podporu a tešíme sa na budúci ročník TMF, v ktorom nás čakajú zaujímavé úlohy.

Viac informácií 

www.iypt.org  
www.tmfsr.sk

Prílohy

File File size
pdf problems2021 127 KB
pdf problems2022 132 KB

Študuj na UPJŠ