Prejsť na obsah

Cena dekana 2021

0minút, 29sekúnd

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. 

Na tohtoročnom zhromaždení akademickej obce PF UPJŠ, ktoré sa konečne po takmer troch rokoch konalo dňa 30. marca 2022 opäť prezenčne, bola Cena dekana 2021 udelená pedagógom a vedcom v kategóriách

Cena dekana za pedagogickú činnosť

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

Cena dekana za rozvoj fakulty

Oceneným srdečne gratulujeme! 


Študuj na UPJŠ