Prejsť na obsah

HACK Košice 2022 – medzinárodná súťaž v programovaní

3minút, 27sekúnd

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa jediný slovenský MLH hackathon vrátil „späť“ a študenti ako aj IT firmy z celého sveta sa na ňom mohli zúčastniť konečne osobne v dňoch 23. a 24. apríla 2022 v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach. Tretí ročník Hack Košice 2022 sa uskutočnil opäť s podporou svetovej organizácie Major League Hacking. 
Cieľom občianskeho združenia Hack Košice, ktoré podujatie organizuje, je vzdelávať a motivovať študentov a pomáhať im s prvými krokmi v ich IT kariére. Pripraviť budúcich programátorov na reálne fungovanie, vyskúšať si riešenie rôznych zadaní a predovšetkým tímovú prácu.
Počas 24 hodinového maratónu ambiciózni študenti riešia v skupinách praktické úlohy rôznej náročnosti v oblasti IT. Spoznávajú ľudí s podobnými záujmami, majú možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti či zaujať aj potenciálnych zamestnávateľov. Na podujatí sa zúčastňujú mnohé IT spoločnosti, ktoré pre účastníkov pripravujú zaujímavé workshopy a výzvy zo sveta programovania. Účastníci tak vytvárajú efektívne a originálne riešenie skutočného problému a spojiť sa môžu s hackermi z celého sveta. Účasť na informatickej  súťaži ponúka skvelú príležitosť talentovaným programátorom, aby si zmerali sily a vymenili cenné skúsenosti s medzinárodnou elitou. Nálepka MLH zaraďuje Hack Košice do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov na svete a pomáha zviditeľniť slovenskú hackerskú komunitu v celoslovenskom meradle. 
Študenti majú možnosť postaviť a otestovať technologický prototyp svojho nápadu a následne predstaviť IT svetu svoje dômyselné riešenia. Komunikácia prebieha výhradne v anglickom jazyku. 
Podujatie stručne zhodnotil Dávid K., jeden zo slovenských účastníkov/súťažiacich z gymnázia Alejová v Košiciach: 
„S hackathonom Hack Košice 2022 a jeho priebehom som veľmi spokojný. Na začiatku podujatia, pri vstupe sme dostali tašku, ktorá obsahovala takmer všetko čo sme si mohli predstaviť – deku a vankúš na spanie, písacie potreby, zápisníky, nápojové šálky. ( Páčilo sa  mi ako bolo podujatie organizačne zabezpečené ako aj rôzne workshopy. Počas celej doby trvania súťaže nám boli neobmedzene k dispozícii mentori, ktorých sme sa mohli spýtať na čokoľvek, ale aj nápoje či pochutiny. Stretol som veľa super ľudí, či už svojich rovesníkov, ale aj starších, vrátane organizátorov i samotného spoluzakladateľa, s ktorými ma spájali  rovnaké záujmy. Celý priebeh súťaže ako aj samotné vyhodnotenie súťaže boli skutočne úžasné. A tak verím, že sa všetci spolu opäť stretneme aj ďalší rok.“

Hlavným partnerom tohto zaujímavého medzinárodného podujatia je Univerzita P.J. Šafárika UPJŠ,  ktorá prostredníctvom zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ poskytla  a zabezpečila technické prostredie. Podľa slov prodekana pre vonkajšie vzťahy docenta Gallaya: „Naša fakulta okrem technického zabezpečenia poskytla aj personál. Ide najmä o odborný prínos vedcov z oblasti dátovej analýzy a umelej inteligencie z Ústavu matematických vied, Ústavu informatiky a Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom bolo identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež sme zrealizovali  workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí ako sú dopravné, sociálne či internetové siete. Preukázali sme takto kompetencie a ponuku UPJŠ pre záujemcov o štúdium a výskumnú spoluprácu v oblasti analýzy dát a umelej inteligencie, ktoré nadobúdajú stále väčší význam pre hospodárstvo a každodenný život ľudí.“ 
 


Študuj na UPJŠ