Prejsť na obsah

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

2minút, 14sekúnd

Po nútenej prestávke zapríčinenej pandémiou COVID 19 sa historická aula Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach  opäť zaplnila bývalými absolventmi magisterského štúdia. Tentokrát v priebehu troch dní, 25., 26. a 29. apríla 2022, nakoľko vedenie fakulty chcelo privítať na pôde svojej alma mater nielen absolventov z aktuálneho roku 1972, ale aj z roku 1970 a 1971.  Tých, ktorí ukončili štúdium pred 50 rokmi. 
Prišli,  aby v aule svojej alma mater, v ktorej kedysi vyslovili slávnostné „Spondeo ac polliceor“, prevzali z rúk súčasného dekana PF UPJŠ docenta Romana Sotáka diplom potvrdzujúci  absolutórium v príslušnom, nimi absolvovanom študijnom odbore. Prevzatím diplomu opätovne potvrdili, že ich profesijný, ale aj osobný život je nerozlučne spätý s prírodnými vedami, matematikou a informatikou a sú na to patrične hrdí. 

To, že Zlatá promócia sa stáva hodnotnou tradíciou fakulty potvrdzujú slová „zlatých“ absolventov.
RNDr. Daniel Dudzik (absolvent y r. 1972) 
„Naše poďakovanie patrí vedeniu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  v Košiciach za zorganizovanie milého, pekného a hlavne dôstojného stretnutia absolventov fakulty po päťdesiatich rokoch od ukončenia školy s krásnym názvom ZLATÁ PROMÓCIA. Bolo pekné zažiť ešte raz pocity, ktoré sme prežívali pred 50 rokmi, aj keď rozdielov bolo dosť. Pred päťdesiatimi rokmi to bola radosť z ukončenia štúdia a množstvo očakávaní a nádejí, čo nám život po ukončení školy prinesie. Teraz to boli spomienky na roky, ktoré sme prežili v škole, radosť zo stretnutia s bývalými spolužiakmi a aj hodnotenie 50 rokov života, ktoré sme prežili od ukončenia školy. Jedno je isté, rozhodli sme sa správne, vybrali sme si kvalitnú školu, ktorá nás dobre pripravila do života. Vďaka tomu sme sa uplatnili v práci a prežili krásny plnohodnotný život. Poďakovanie patrí našim bývalým učiteľom, ktorým sa to žiaľ už nedá povedať, ani napísať, iba s veľkou úctou spomínať.“

RNDr. Juraj Daniel – Čarný (absolvent y r. 1972)
„Oceňujeme Vašu zanietenosť pri zabezpečovaní tejto milej slávnosti fakulty. Bolo to slávnostné, milé, zapamätania hodné. Vážime si to.“

prof. Juraj Ladomerský (absolvent z r. 1971)
„Zlaté promócie boli úžasné, doslova zlaté. Ďakujeme Vám, vedeniu univerzity a fakulty a všetkým, ktorí sa o tento zážitok pre nás pričinili.“


Študuj na UPJŠ