Prejsť na obsah

Regionálne kolo IQ olympiády preverilo logické myslenie žiakov základných škôl

1minút, 51sekúnd

Na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 13. mája 2022 uskutočnilo semifinále regionálneho kola Východ súťaže IQ olympiáda, ktorá je určená žiakom 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií Prešovského a Košického kraja. Regionálne kolo nadväzuje na školské kolá, ktoré boli realizované od 4. apríla do 12. apríla 2022. 

Žiaci riešili 25 logických úloh v časovom limite 30 minút. Z každého regiónu postúpilo 80 žiačok a žiakov, regionálneho kola súťaže na východnom Slovensku sa zúčastnilo spolu 240 žiakov. Do semifinále Východ postúpilo 80 súťažiacich. Vo finále súťaže, ktoré sa bude konať 30. mája 2022 na Trenčianskom hrade, si zmerajú svoje sily 60 najbystrejších žiačok a žiakov z celého Slovenska. Za východ Slovenska sa ho zúčastní 20 najlepších riešiteľov v úlohách zameraných na logické myslenie. 

Do 11. ročníka IQ olympiády sa tento rok zapojilo 9 586 žiakov z celého Slovenska. Súťaž prebiehala pod záštitou prezidentky SR  Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátormi IQ olympiády sú každoročne dobrovoľníci z Mensa Slovensko. 

Hlavným cieľom olympiády je nájsť a podchytiť logicky zmýšľajúce deti, rozvíjať ich talent a ďalej s nimi pracovať. Nepreverujú sa vedomosti získané štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne odpovedať, dedukovať a vyvodzovať logické úsudky. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je partnerom podujatia a od r. 2017 aj hostiteľom mladých účastníkov olympiády na svojej pôde. 

Víťazkou tohtoročného semifinále Východ sa stala Katarína Adamková, žiačka Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave, ktorej dekan fakulty docent Roman Soták osobne odovzdal Cenu dekana, atraktívne smart hodinky.  

Výsledky regionálneho kola Východ – IQ olympiáda (iqolympiada.sk)

IQ olympiáda preverila najšikovnejšie deti z východného Slovenska – reportáž TV Košice


Študuj na UPJŠ