Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie priestorov fyzikálneho praktika

0minút, 36sekúnd

V priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied našej fakulty sa konalo slávnostné otvorenie priestorov základného fyzikálneho praktika, v ktorom bude od budúceho semestra akademického roka 2022/2023 prebiehať výučba praktických cvičení z fyziky I.-III. pre študentov jednoodborového štúdia a medziodborového štúdia fyziky ako aj praktických cvičení z fyziky pre študentov chémie na bakalárskom stupni vzdelávania. Otvorenia sa zúčastnil dekan fakulty doc. RNDr. Roman Soták, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., súčasní a bývalí pracovníci ÚFV PF UPJŠ ako aj iných pracovísk fakulty. 


Študuj na UPJŠ