Prejsť na obsah

39. Prírodovedecká čajovňa

0minút, 39sekúnd

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali…

Dňa 5. apríla 2023 o 13.30 hod. sa v budove  Minerva/II. posch., nachádzajúcej sa areáli UPJŠ/Kostlivého, uskutoční vedecká čajovňa na tému TOP publikácie na PF UPJŠ v Košiciach.

PREDNÁŠAJÚCI:

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

Ústav chemických vied PF UPJŠ

Tesovanie komerčných Li-S batérií – elektrochémia v praxi


doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ

Štúdium fenoménu masívnych invázií netopierov v mestských aglomeráciách


RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

Ústav fyzikálnych vied Štruktúrne aspekty kovových skielŠtuduj na UPJŠ