Prejsť na obsah

59. ročník Celoštátneho kola chemickej olympiády na pôde PF UPJŠ v Košiciach

1minút, 24sekúnd

V dňoch 1. – 4. marca 2023 sa na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach uskutoční 59. ročník Celoštátneho kola chemickej olympiády. Medzi vybranými účastníkmi sú všetci najúspešnejší riešitelia postupových kôl CHO v kategóriách A zo stredných škôl s nechemickým zameraním a kategórie EF zo stredných odborných škôl. Záštitu nad celoštátnym kolom prevzal dekan fakulty.

Podujatie je už tradične organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. Ide o dvojdňovú súťaž, kde žiaci v jednom dni riešia komplikované otázky z teórie chémie a v druhom komplikované úlohy chemickej laboratórnej praxe. Táto olympiáda poskytuje talentovaným žiakom motiváciu pre systematické získavanie nadstavbových vedomostí a praktických zručností v laboratóriu v jednotlivých oblastiach chémie, ktoré by inak nezískali pri dnešnom vzdelávaní na stredných školách. Umožňuje podchytiť mladých talentovaných chemikov, rozvinúť ich talent, vedomosti a zručnosti v chémii. Aj vďaka celoštátnemu kolu chemickej olympiády máme na Slovensku dobre pripravených žiakov pre jej najvyššiu kategóriu, medzinárodnú chemickú olympiádu. Na nej dosahujú práve títo najlepší žiaci cenné úspechy. Za posledné desaťročie získali 37 zo 40 možných medailí. Tohto roku bude v dňoch 16.–25. júla medzinárodná súťaž, po dlhých troch rokoch, prebiehať opäť prezenčne vo Švajčiarskom Zürichu.


Študuj na UPJŠ