Prejsť na obsah

AMAVET – súťažná prehliadka vedecko-technických projektov

0minút, 36sekúnd

AMAVET

súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl sa uskutoční dňa 20. októbra 2023 v čase od 9.30 – 14.00 h v priestoroch areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9.

Podujatie sa koná pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jedným z ocenení pre úspešné projekty, okrem Ceny dekana, je aj Cena prírodovedcov, o získaní ktorej môže rozhodnúť každý z návštevníkov tým, že sa zapojí do hlasovania.

Príďte podporiť zanietenie pre vedu a techniku a hlasujte
za projekt, ktorý si získa Vaše uznanie,
uznanie „PRÍRODOVEDCA“.

Hlasovanie bude realizované pomocou aplikácie sli.do

web.science.upjs.sk/anketa

Študuj na UPJŠ