Prejsť na obsah

IQ olympiáda alebo odváž sa používať „ vlastný rozum“

0minút, 50sekúnd

Dňa 18. mája 2023 sa na pôde fakulty, v aule prof. Prasličku – RB0A5,  uskutoční regionálne semifinále Východ, ktorého spoluorganizátorom je už po štvrtýkrát  aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  IQ olympiáda nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená formou riešenia skupín logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Je určená žiakom 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Prebieha v troch kolách – školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále. Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program

09:00 – 09:15 h

Otvorenie IQ olympiády za účasti dekana PF UPJŠ

13:00 – 13:45 h

Vyhodnotenie a odovzdanie ocenení


Študuj na UPJŠ