Prejsť na obsah

Pomenovanie učebne na počesť prof. RNDr. Jozefa Gondu, DrSc.

0minút, 29sekúnd
21106

26. október 2023
poslucháreň RC1P3, Moyzesova 11

Program

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D., riaditeľka ÚCHV PF UPJŠ
Úvodné slovo

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prodekan PF UPJŠ
Jozef Gonda ‒ riaditeľ ústavu, kolega, priateľ

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Predstavenie osobnosti profesora Jozefa Gondu

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Významný podiel profesora Gondu na formovaní pedagogického procesu na ÚCHV

RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.
Profesor Gonda, vynikajúci pedagóg, školiteľ a excelentný chemik

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
Chemický ústav SAV Bratislava
Profesor Gonda v spomienkach Chemického ústavu SAV Bratislava


Študuj na UPJŠ