Prejsť na obsah

4. prírodovedecká čajovňa

0minút, 29sekúnd

 • Plagát
 • Prednášky
  • Prof. RNDr. P. Sovák, CSc. a Ing. K. Saksl, DrSc.
   X-ray Free Electron Laser v Hamburgu (XFEL) – riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie výskumu vedeckých skupín
  • Doc. RNDr. J. Uličný, PhD.
   Počítačová simulácia XFEL experimentu CDI
  • Doc. RNDr. M.Dudáš, PhD.
   Význam XFEL v biológii a v medicíne
   • záznam

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).


Študuj na UPJŠ