Prejsť na obsah

5. prírodovedecká čajovňa

0minút, 36sekúnd

Téma: Centrá excelentnosti (CEXy) – čo priniesli a kam smerujú?

 • Plagát
 • Úvodné slovo
  • prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan fakulty
   Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?
 • Príspevky
  • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
   Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti?
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
   Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?
  • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
   Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).


Študuj na UPJŠ