Prejsť na obsah

14. Prírodovedecká fakulta

0minút, 42sekúnd

Téma: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť projektov operačného programu EÚ Vzdelávanie.

Úvodné slovo: prof. RNDr. Pavol Mártonfi , PhD., prodekan PF UPJŠ

Vystúpili:
s prehľadmi projektov – garanti alebo projektoví manažéri projektov IRES, RIFIV, SOFOS a KVARK

Mgr. Ivana Rigasová, Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD., Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach 
Ing. Zuzana Svoreňová, SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ 
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD., KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ 
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD., Sústredenia pre prvákov
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák PhD., Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV) 
Andrea Halaburková, Študijný pobyt vo Francúzsko 


Študuj na UPJŠ